logoEen project van Gert Uphoff.

Hoe kan ik het beste met Dropfiles werken?

Dropfiles is een prima extensie om allerlei bestanden op te slaan en downloadbaar te maken.
Er verschijnen regelmatig nieuwe versies met veelal nieuwe mogelijkheden.

Veel koren hebben behoefte aan een goede opslagmethode voor hun digitale bestanden zoals voorbeeld video's, pdf's van partituren, midi bestanden, mp3,s etc.
Dropfiles biedt die mogelijkheid doordat de beschikbare ruimte op de server van STRATO zelfs 50 Giga is!

Met deze extensie is het mogelijk om uw archivaris te voorzien van uitsluitend door hem te beheren opslagruimte. Ook kunt u uw muziekcommissie over speciale faciliteiten laten beschikken. Prima methodes om het werk van u als webmaster te verlichten.

Het beheer kan bovendien zo geregeld worden dat deze functionarissen dit vanaf de voorzijde van uw website - natuurlijk nadat zij de aan hen toegekende toegangscodes hebben gebruikt - kan plaats vinden.

Uiteindelijk is het ook mogelijk dat u als webmaster automatisch een e-mail krijgt zodra er van de mogelijkheid gebruik werd gemaakt.

Er is veel informatie beschikbaar via deze pagina's.

 Op de website van de leverancier is een prima Nederlandse handleiding te vinden!

Inlogformulier