logoEen project van Gert Uphoff.

Ignite handleiding versie 2.1

Artikelindex

De achtergrond van de lightbox pagina's veranderen.

Daarvoor dient uw custom.css pagina van de template voorzien te worden. Regel dat desnoods met de webmaster van Korenonline.
De rgba kleur codering is hier wit, de transparantie is op 0,8 ingesteld.

.igui-lightbox{
background-color:rgba(255,255,255,0.8)!important;
color:#999999!important;
}

.ig-lightbox-descriptions, .ig-thumb-scroller-lbox{
background-color:transparent!important;
}

Galerijen verplaatsen naar een andere website

Galerijen kunnen van de ene website naar de andere worden verplaatst. Hiervoor heeft u toegang nodig tot PhpMyadmin, en natuurlijk ook toegang tot uw webhosting file manager via b.v. FileZilla.

  • Op de nieuwe site mag geen Ignite Galerij zijn geïnstalleerd !
  • Ga naar uw webhosting file manager (b.v. FileZilla), kopieer de images/igallery map van de oude site naar de nieuwe site. De locatie op de nieuwe site is gelijk aan de oude site.
  • Ga naar PhpMyadmin, ga naar de database voor de oude site, exporteer de vijf tabellen met igallery in de tabelnaam. Deze hebben een unieke database_voorvoegsel en vervolgens: _igallery, _igallery_comments, _igallery_img, _igallery_profiles en _igallery_ratings. U dient deze tabellen exporteren.
  • Ga naar de database van de nieuwe site, kies de import link bovenaan en importeer de 5 tabellen.
  • Hernoem tabellen zodat deze hetzelfde database_voorvoegsel hebben als de nieuwe databasetabellen.
  • Installeer de component Ignite Gallery met alle galerij onderdelen op de nieuwe site (zorg dat ze gepubliceerd zijn).
  • Mogelijk moet u bij de categorieën de gebruiker opnieuw instellen. Anders krijgt u foutmeldingen.

Watermerken met een ttf bestand toevoegen.

U kunt een ttf-lettertype bestand uploaden naar administrator/components/com_igallery/fonts/ map en vervolgens de tekst waarmee u wilt schrijven invoegen in de profielinstellingen - tabblad Algemeen. U kunt elk ttf-bestand gebruiken, zie websites zoals https://fonts.google.com/ voor gratis ttf-bestanden. De bestandsnaam van het door u gekozen font dient u te wijzigen in font.ttf.
U kunt b.v. dit bestand downloaden (Google's Monserat font) en nadat u het bestand uitgepakt hebt uploaden. 

En verder ...

  • De plugin RokBooster kunt u tijdens het ontwikkelen beter afzetten.
  • Als u de knop Galerij in een aangepaste module wilt gebruiken moet u op het tabblad Opties de optie Bewerk inhoud op Ja zetten.
  • Voor het bijhouden van Hits is het noodzakelijk dat de plug-in paginacache uit staat en dat u op het tabblad Algemeen van de extensie (opties in de Hoofdmenu balk) het verzamelen van statistieken activeert. Daarnaast dient u in het door u geselecteerde profiel de optie voor het tonen aan te zetten.

Inlogformulier