logoEen project van Gert Uphoff.

Ignite handleiding versie 2.1

Artikelindex

Hoofdstuk 1: Een eerste kennismaking.

Maak een nieuw profiel voor de galerij

Open de component Profielen. Kies de optie Nieuw Profiel.
Via de 8 van de 9 tabbladen kunnen alle instellingen van een galerij gedaan worden.

Profiel maken: vijf tabbladen. Waar dienen die voor ?
Het tabblad Algemeen bevat een aantal basis instellingen die voor de galerij van belang zijn. De volgorde waarin de foto's getoond dienen te worden is van belang. Wilt u een watermerk op uw beeldmateriaal? Vanzelfsprekend ook een gewenste instelling van Toegang.
Het tabblad Menu bevat de mogelijkheid om het profiel type te bepalen.

In hoofdlijnen kent een profiel 2 mogelijkheden om beeldmateriaal te tonen:
Een menu pagina die als index kan fungeren voor al het beeldmateriaal uit de categorie.
Het menu kan bestaan uit een al dan niet grote "hoofd" afbeelding met een te scrollen index met kleine "hoofd thumbnails" afbeeldingen. Hoofdafbeelding en thumbnails hebben separate tabbladen waar diverse opties ingesteld kunnen worden.
Een lightbox pagina die opgeroepen kan worden als er op een afbeelding uit het menu geklikt wordt; kan ook bestaan uit een grote "hoofd" afbeelding met een te scrollen index met kleine "hoofd thumbnails" afbeeldingen.
Ook hier de mogelijkheid om de afbeelding en de thumbnails separaat in te stellen.
Beide tabbladen "overig" zijn overigens behoorlijk belangrijk !

Maak een nieuwe categorie (galerij)

Open de component Categorieën een nieuwe categorie, geef deze een naam, kies bij Hoofd de optie Boven en bij Profiel het profiel dat u wilt gebruiken. Via Hoofd kunt u de nieuwe categorie als subcategorie koppelen aan een andere reeds bestaande categorie. N.B.: U mag later altijd van profiel wisselen !
U kunt een omschrijving in de rubriek Beschrijving meegeven. In de rechter kolommen staan extra mogelijkheden. Sommige zijn zelf verklarend; andere kunt u later proefondervindelijk vaststellen. Sla uw werk op en vergeet niet de categorie te publiceren.

Afbeeldingen toevoegen

  • Kies Afbeeldingen en vervolgens een door u aangemaakte categorie. U kunt nu via het grijze vlak een of meerder afbeelding (en zelfs een complete map met inhoud) voor het laden aangeven. Geef vervolgens via de knop opdracht om het materiaal te laden. Er is geen limiet aan het aantal afbeeldingen die u klaar gezet hebt om te laden. Zij worden stuk voor stuk geladen dus het kan even duren …
    Aan een afbeelding kunt u diverse gegevens toevoegen. Gebruik de knop Bewerken. Ook is het mogelijk een of meerdere Youtube video’s toe te voegen. Speciale aandacht voor de mogelijkheden die onderaan de pagina staan. Zo kunt u b.v. reeds aanwezige afbeeldingen naar een andere categorie verplaatsen of kopiëren Met label wordt overigens het Joomla! begrip Tag bedoeld. Enkele tips:
  • Leg op uw bureau een map aan met daarin de foto's. Zorg dat zij fatsoenlijke bestandsnamen hebben (die kunt u dan desnoods op de foto projecteren).
  • Van de bestandsnaam, waar spaties b.v. wel zijn toegestaan, wordt de extensie weggelaten. Ook bijzondere tekens worden weggelaten of vervangen. Handig ook als ze als basis dienen voor op volgorde waarin u ze getoond wilt hebben zijn.
  • Aan een afbeelding kan een beschrijving en/of meerdere tags meegegeven worden. U kunt de volgorde van de foto's veranderen via het linker versleep icoon. Bevestig wel de ingestelde volgorde via het icoontje rechts boven in de menubalk van de afbeeldingen.

N.B.: Verklein uw afbeeldingen tot een redelijk formaat b.v. maximaal 1200px breed en/of maximaal 800px hoog.

Een menu item voor de galerij maken

Hiervoor kunt u de normale Joomla! aanpak volgen: kies een menu en voeg een nieuw Item toe.
Kies bij het aan te maken nieuwe item voor Toon categorie.

Inlogformulier