logoEen project van Gert Uphoff.

Joomla 3, Joomla 4 en andere zaken

Over Joomla 3 en Joomla 4

Begin deze week verscheen Joomla 3.10.12. Ik heb deze versie bij alle abonnees geïnstalleerd.

Al geruime tijd is bekend dat op 17 augustus 2023 de support op Joona 3.10 stopt. Het is verstandig dat u zich realiseert wat dit feitelijk inhoud.
Daarom adviseer ik u met klem om dit artikel te lezen.

Het blijven werken met Joomla 3.10.x kent dus nauwelijks bezwaren.
Er zijn echter een paar zaken waar u rekening moet maken:
In hoeverre de extensies die u nu gebruikt goed blijven functioneren is mij niet bekend.
Er zijn er echter wel waarvoor ik al eerder aandacht vroeg: RokGallery (ga over naar Ignite Gallery) en bijv. Proforms (ga over naar RSForm! Pro).
Een belangrijke "handicap" is niet op te lossen. Templates van RokGallery zijn niet PHP 8 compatibel waardoor het bijv. niet mogelijk is met categorielijsten te werken. Er is een oplossing door voor die pagina de template Protostar in te zetten.

Studie Joomla 4 afgerond

In het eerste half jaar 2023 heb ik Joomla 4 onder de loep genomen. Aanvankelijk even wennen, maar gaandeweg blij met de  t.o.v. Joomla 3 beter gestructureerde opzet.
J4 ControlepaneelInmiddels heb ik een voorbeeld website gemaakt: surf naar de Joomla 4 voorbeeld site. Toegangscodes Ledenportaal: gebruikersnaam isLid en wachtwoord Minimum-12-tekens!
Daarnaast werden meerdere volledig nieuwe websites gebouwd.

Er zijn al een aantal abonnees die me benaderd hebben m.b.t tot een eventuele overgang naar Joomla 4 en de daaraan verbonden kosten.
Een en ander is afhankelijk van veel factoren zodat ik voor elke website een vooronderzoek moet doen. Op basis daarvan kan ik een degelijk advies geven (wel of niet doen). De hieraan verbonden eenmalige kosten € 25. Ik kan echter nu al aangeven wat overgang naar J4 betekent: een nieuwe website bouwen. De eenmalige kosten € 450. Te verminderen met kosten vooronderzoek en eventueel te vermeerderen met kosten overbrengen huidige inhoud (voor zover mogelijk).

U kunt dit ook door een externe partij laten doen. Reken op minimaal € 500 à € 600 exclusief BTW. Maar veelal komen er extra kosten bij!

Aan een dood paard trekken? Nou nee, ik niet.

In de afgelopen jaren heb ik er herhaaldelijk op gewezen dat het regelmatig technisch bijwerken van de website erg belangrijk is.
Tijdens het installeren bij de abonnees van versie 3.10.12 moest ik constateren dat 65% van de abonnees dat kennelijk niet noodzakelijk vind.
Ik wil er met nadruk op wijzen dat het technisch bijwerken, voor zover niet anders met mij afgesproken, niet door mij zal worden gedaan.
Natuurlijk kunt u voor specifieke problemen altijd bij mij terecht, maar het eens in de 1 à 2 weken even inloggen in de administrator stelt u in staat om dat binnen een paar minuten zelf te doen.
Indien dit al dan niet tijdelijk onmogelijk is kunt het mij laten doen (€ 75 per kalenderjaar).

Inlogformulier