logoEen project van Gert Uphoff.

Hoe kan ik een artikel dat in Word is gemaakt overbrengen?

Uw website bevatalle typografische eigenschappen die voor een consistente en professionele weergave zorgdragen.
Ga als volgt te werk:

  • Open een nieuw artikel. Vul een Titel in.
  • Stel de indien noodzakelijk enkele algemene rubrieken (Categorie, toegang, publicatie datum etc.) in.
  • Kopieer uit Word uw artikel.
  • Klik in het tekstvak van de JCE editor met uw rechter muisknop en/of gebruik de optie / het icoon Als platte tekst plakken.
  • Pas daar waar wenselijk de opmaak en/of de regelverdeling aan.
  • Publiceer het artikel.

Fotomateriaal en/of afbeeldingen dient u alsnog naar de server te laden en in het artikel te plaatsen.

Belangrijk:

Een aantal zaken die bij het opmaken u beslist niet moet doen:

  • Grote, lettertype, kleur en/of achtergrondkleur van letters veranderen.
  • Kolomindelingen maken met behulp van de spatie balk; de spatiebalk nooit twee keer of meer achter elkaar gebruiken.
  • Blanco ruimte creëren door de return toets meer dan een keer achter elkaar te gebruiken.

Inlogformulier