logoEen project van Gert Uphoff.

Hoe kan ik een redacteur content laten verwerken?

Instellen redacteur

Vaak bestaat de wens om het aanmaken van b.v. een mededeling door het secretariaat te laten verrichten. Dat is, zij het met een specifieke gang van zaken, mogelijk. Iemand wordt tot redacteur benoemd.

Zoals bekend dient te zijn ondersteun ik uitsluitend een webmaster van het koor. Die moet intern zaken waarbij ik nodig ben coördineren en is ook de enige die geautoriseerd is om via de back-end te werken.

Ik kan een set speciale toegangscodes maken die via het ledenportaal waarmee een menu-item beschikbaar komt om een artikel in b.v. de categorie Mededelingen te maken. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden.
Echter: Nadat het artikel is aangemaakt verschijnt het niet meteen op de website. Eerst krijg de webmaster een e-mail dat er een nieuw artikel is aangemaakt. Die dient het te controleren en te publiceren. Eenmaal gepubliceerde artikelen kan de redacteur wel zelf wijzigen.

Een alternatieve oplossing kan zijn dat er slechts één artikel is in de rubriek mededelingen die de redacteur naar behoefte kan aanpassen.

Mijn voorkeur gaat uit naar de laatste: een artikel dat telkens gewijzigd wordt.

N.B.: de webmaster blijft wel mijn aanspreekpunt m.b.t. de kwaliteit van het desbetreffende artikel het geen inhoud dat deze met ze afspreekt geen "typografische hoogstandjes" uit te halen en de template eigenschappen te respecteren.

Inlogformulier