KNZV-Limburg-logo-headerProject KORENONLINE

Historie website Korenonline

Korenonline is een project van het KNZV-Limburg.

In 2005 werden - op basis van een  plan dat al sinds 2003 bestond en na grondige voorbereiding -  via het project Korenonline van het KNZV-Limburg de eerste websites gebouwd en webmasters opgeleid. 20 koren, allen leden van het KNZV-Limburg, namen hier aan deel. Projectcoördinator was (en is nog steeds) Gert Uphoff die tevens webmaster is van de website KORENONLINE. Hij fungeert sindsdien ook - via email - als vraagbaak voor de webmasters van de koren die aan het project deelnamen. De website KORENONLINE werd een informatiebron voor huidige / toekomstige webmasters van koren.

In de loop der jaren werden diverse websites voor allerlei koren en koor-organisaties ontwikkeld. Dat zijn er inmiddels ruim 70! Tevens werd een ledenadministratie ontwikkeld. In deze administratie kunnen koren ook hun financiële administratie bijhouden. En dat alles op een eenvoudige manier zodat specifieke "boekhoud"-kennis nauwelijks noodzakelijk is.

Deze website is in het verleden meerdere malen vernieuwd.
Versie 1.0 van deze website adviseerde over het gebruik van Joomla 1.0 en versie 2.0 over het gebruik van Joomla 1.5.
In de daarop volgende versie werden geïnteresseerden geïnformeerd over de veranderingen die in 2012 geëffectueerd zouden worden. Daarbij werd gebruikgemaakt van Joomla versie 1.7.x. Deelnemers werden nauwkeurig op de hoogte gehouden van de komende wijzigingen die veelal nieuwe mogelijkheden bereikbaar maken.

Nadat in 2013 vrijwel alle sites die onder het beheer van het project vielen naar Joomla versie 2.5 werden geconverteerd - een majeure operatie - werden begin 2014 alle sites geconverteerd naar Joomla versie 3.3. Hierdoor maken deze websites gebruik van de meest veilige Joomla versie en zullen updates naar volgende versies eenvoudig verlopen. Tevens werd een nieuwsbrief-systeem geïntroduceerd waardoor periodieke communicatie mogelijk werd.

Inmiddels is bij de koren versie 3.8.1 operationeel. Alle sites kunnen gebruik maken van PHP 7. Dat geldt overigens ook voor de in juli 2016 uitgebrachte versie van de Ledenadministratie (v3.0.7).

Inlogformulier