logoEen project van Gert Uphoff.

Historie website Korenonline

Korenonline was een project van Gert Uphoff.

In 2005 werden - op basis van een  plan dat al sinds 2003 bestond en na grondige voorbereiding -  via het project Korenonline van het KNZV-Limburg de eerste websites gebouwd en webmasters opgeleid. 20 koren, allen leden van het KNZV-Limburg, namen hier aan deel. Projectcoördinator was Gert Uphoff die nu nog beheerder is van de website KORENONLINE. Hij fungeerde sindsdien ook - via e-mail - als vraagbaak voor de webmasters van de koren die aan het project deelnamen. De website KORENONLINE werd een informatiebron voor huidige / toekomstige webmasters van koren.

In de loop der jaren werden diverse websites voor allerlei koren en koor-organisaties ontwikkeld. Dat zijn er inmiddels ruim 100! Tevens werd een ledenadministratie ontwikkeld. In deze administratie kunnen koren ook hun financiële administratie bijhouden en dat alles op een eenvoudige manier zodat specifieke "boekhoud"-kennis nauwelijks noodzakelijk is.

In 2017 werd, overigens in goed overleg, besloten dat het KNZV-Limburg per 1-1-2018  stopt met het project. Korenonline kon echter als zelfstandig "product" beschikbaar blijven voor de Nederlandse amateurkoren omdat het KNZV-Limburg de rechten van de website en de daarin opgeslagen informatie kosteloos afstond aan Gert Uphoff. Deze laatste besloot de service te continueren.

Vanaf 2024 besloot hij, mede gezien zijn leeftijd, geen nieuwe sites meer te ontwikkelen. 

Aanvankelijk werd deze website gesponsord door Byte, maar inmiddels is e.e.a. overgenomen door een zusterbedrijf: Combell.

Inlogformulier