logoEen project van Gert Uphoff.

Hoe kan ik een nieuw formulier maken in RSForm! Pro

Heeft u bij Configuratie de juiste instellingen gemaakt?

Kies in de administrator onder Componenten RSForm! Pro ⇨ Beheer formulieren en gebruik de Nieuw (Wizard knop).
Vul in bij:
1.2 Ja - (voorlopig het e-mailadres van de bouwer van het formulier) - Nee
2.3 Laat bedank bericht zien - Nee - Ja

Kies knop Eigenschappen
Menu-items in de linker balk
Formulier lay-out
Bootstrap 2.3.2
Kies een lay-out richting (Bepaald of de labels van een rubriek voor of boven het invoervak komen. Bij formulieren met meerdere kolommen handig).

Css en Java script ⇨ CSS
<style>
.form-horizontal .control-group { margin-bottom: 0; }
</style>

Wijzig formulier
Titel invullen voor header formulier.
Idem formulier naam voor intern gebruik.
Foutmelding bericht bijv. "Vul s.v.p. alle verplichte velden in!"
Bedank bericht in pop-up en tekst maken bestaande uit (centreren) een klein logo, een lijn en de tekst.
Inzending: 3x Ja
Misc: Ja

E-mails (N.B.: pas instellen nadat alle rubrieken van het formulier zijn ingesteld!)
Algemeen: indien meerdere adressen als ontvanger noodzakelijk zijn kan dat door ze te scheiden met een komma of de rubrieken CC /BCC te gebruiken.
De Toggle rechts boven toont een lijst met toegestane variabelen. Alleen {xxx:value} gebruiken kan in zowel onderwerp als tekst.

Gebruiker e-mail is voor het verzenden van een e-mail aan de afzender bijv. ter bevestiging van de informatie. Als er afbeeldingen in de e-mailtekst (bijv. logo's) opgenomen moeten worden dient de volledige URL ingesteld te worden (zoiets als <img src="https://www.uwUrl.nl/images/...." />) maar daarvoor is ook een aangepaste instelling van de JCE-editor nodig.
Componenten JCE-editor bewerk profiel ⇨ Editor parameters ⇨ Opruimen en uitvoer ⇨ Absoluut kiezen.

Administrator e-mail gaat naar degene(n) die het ingezonden formulier moet afhandelen. Tijdens de testfase vul je het adres van degene die het formulier bouwt. Dient dan uiteindelijk, alvorens het formulier in gebruik te nemen, aangepast te worden.

Kies de knop Componenten
Opties in de linker balk.

Tips:
Een formulier bestaat uit een of meerdere regels.
Een regel is een blok met een of meerdere rubrieken.
Via de knop Opties van een regel kan het aantal kolommen (maximaal 4) binnen de regel ingesteld worden. Dat kan, door de regel te selecteren en de knop Opte
Een nieuwe regel komt altijd onderaan, maar kan via een ingehouden klik verplaatst worden.
Zo kan ook een rubriek verplaatst worden.

Voor rubrieken aandacht besten aan de opties van de betreffende rubriek. Gebruik daarvoor de wijzig-knop.
Naam = de interne naam van de rubriek.
Opschrift = het label van de rubriek op het formulier.
Placeholder = grijze advies dat in de rubriek leesbaar is en verdwijnt als je de rubriek invult.
Validaties (tabblad): goed inregelen is belangrijk. Bij e-mailvelden zeker doen.
Attributen (tabblad): Bij overige attributen kunt u de breedte van het invoervak controleren. Bijv. door style="min-width: 600px;" en/of style="align: center" op te nemen. Maar bijv. ook readonly="readonly"

Rekenen kan ook: Ga naar Eigenschappen; linker kolom: Berekeningen; maak bijv. een veld Totaal: ( {CD:value} + {DVD:value} ) * 15 ).
CD en DVD zijn de interne namen van rubrieken op het formulier. Wel ook het veld Totaal in het formulier opnemen.
In teksten (e-mails) is het mogelijk via {Totaal:value} de uitkomst op te nemen.

Map activatie
Als alle rubrieken geplaatst zijn moet map activatie plaats vinden:
In hoofdmenu Eigenschappen de optie Map kiezen en meteen Opslaan om te activeren.
Daarna opties in de linker kolom instellen:
Permissies: wie mag ingebrachte formulieren alsnog wijzigen of verwijderen?
Nu map velden aankruisen: alleen Wijzigbaar wel of niet is belangrijk.
Veel standaard rubrieken zijn minder relevant.

Toon de Inhoud van de database:

RSForm! maakt per formulier een tabel in de database aan. Alleen een super user kan deze beheren.
Daarvoor ga je naar Componenten ⇨ RSForm! Pro ⇨ Dashboard en klik je op Beheer inzendingen. Kies uit de dropdown het juiste formulier.
Om de tabel leeg te maken selecteer je alle regels (box naast # aanklikken) en klik op menu-item Verwijderen. Je kunt echter ook een bepaalde regel verwijderen of inhoudelijk aanpassen (via Bewerk menu-item). Klikken op de kolomkoppen start sorteren op die kolom.
Gebruik vooral de knop Welke kolommen hier tonen.

Formulieren kun je aan een menu-item koppelen, maar ook in een artikel of module laten verschijnen.In dat laatste geval plaatst je in het artikel:

{rs form X} waarbij het X staat voor de ID van het formulier, maar dit kan ook:
{rs form X Titel="Kerst door de jaren heen" Prijs="15,50"}  waarbij Titel en Prijs Opschrift namen in het formulier zijn.

Uitgebreide documentatie is hier te vinden:
https://www.rsjoomla.com/support/documentation/rsform-pro.html

Inlogformulier