logoEen project van Gert Uphoff.

RokGallery: Nederlandse toelichting

RokGallery is een component die zeer veel mogelijkheden heeft.
Een component die al uw foto's in het oorspronkelijk door u aangeleverde formaat opslaat. Zo'n opgeslagen foto fungeert als basis voor het maken van additionele foto's die dan binnen uw website getoond kunnen worden.

N.B.: Waar in dit artikel de term foto gebruikt wordt, wordt een digitaal bestand van het type .jpg, .gif of .png bedoeld.

De officiële Engelse documentatie treft u hier aan.
Deze deze Engelse video kunt u ook nog bestuderen.

Voorbereiding
Goede voorbereiding is natuurlijk wel belangrijk:

 • Zorg er voor dat de foto's die u wilt laden - om niet al te kwistig met server-ruimte om te gaan - niet te groot zijn. Maximaal b.v. 1280x800.
 • Maak geen uitsneden uit uw oorspronkelijke foto's. Dat kunt u beter binnen de component doen.
 • Geef uw foto een herkenbare naam. Digitale camera's delen nummers uit. Bij het laden van een foto maakt de component automatisch een titel voor de foto aan op basis van de naam van het bestand. Als de foto dus img00815.jpg als bestandsnaam heeft wordt dat de automatische titel die u overigens later binnen de component kunt wijzigen.
 • Ik werk persoonlijk liever met duidelijke bestandsnamen: Koorfoto_2013.jpg waardoor de titel wordt Koorfoto 2013. De underscore wordt automatisch in een spatie gewijzigd.
 • Via de knop settings (dia-001) van de component kunt u een aantal standaard waarden beïnvloeden.

N.B.: In principe kunt u ze ongemoeid laten maar ik adviseer om bij de Love-settings Nederlandse teksten in te voeren.

Dia 1Dia-001

Uw RokGallery paneel
Als u via de back-end (www.uwwebsite.nl/administrator) bent ingelogd treft u RokGallary aan onder het hoofdmenu Componenten.
Op het paneel dat zich na selectie opent zijn twee belangrijke onderdelen te zien: de knoppenbalk boven (dia-001) in en het dia raam met filter en sorteer mogelijkheden.


Foto's laden

Dia 2Dia-002Rechts in de knoppenbalk zit de blauwe laad knop Upload (dia-001).
Als u daar op drukt kunt u naar het venster, dat zich opent, een of meerdere foto's slepen (dia-002). Zodra u dat gedaan hebt bedient u de upload-knop rechts onder en wacht u geduldig tot uw fotomateriaal geladen is. Druk op de close-knop om het laden te beëindigen.

Let op: als de melding verschijnt waarin om flash-player wordt gevraagd activeert u de betreffende koppeling (betreft webbrowser Chrome).

Foto's publiceren / Depubliceren
Dia 3Dia-003Na het laden verschijnen in de component dia's van uw foto's (dia-003). Beschouw deze pagina maar als een dia raam met van elke foto, die geladen is, een dia.
In dit dia raam is in eerste instantie slechts plaats voor een twaalftal dia's. Gebruik de knop Load-more - al dan niet met de shift-toets ingedrukt - om de volgende zes dia's dan wel alle dia's te zien. Deze werden door de component automatisch aangemaakt door - eventueel - een uitsnede van uw aangeleverde foto te maken.
De dia's (slices) en de gemaakte uitsneden van uw oorspronkelijke foto's hebben het formaat 300x180.
U kunt de wijze van uitsnijden overigens beïnvloeden door de slice te bewerken.
Onder elke dia vindt u een balkje met iconen. Links de iconen die diverse functies aansturen: publiceren, wijzigen, verwijderen.

N.B.: Met de optie verwijderen wordt de oorspronkelijke foto en alle daarvoor aangemaakte slices verwijderd !

Rechts een aantal informatieve iconen.

In de rechterbovenhoek van de dia treft u een rood driehoekje aan ten teken dat uw foto niet gepubliceerd is. U kunt een foto op een aantal manier publiceren:

 • Klik op het meest linkse icoon in de onderste balk van de dia.
 • Selecteer een of meerdere dia's en gebruik de knop Publish (dia-001). Selecteren doet u door een kader om meerdere dia's te slepen. Er verschijnt een blauwe rond rondom een dia die geselecteerd is.

  N.B.: U kunt ook individuele dia's selecteren door de shift-knop in te drukken en tegelijkertijd op een of meerdere dia's te klikken. Dia's die niet aangesloten liggen kunt u zo ook aan een bestaande selectie toevoegen.

 • Ook tijdens het wijzigen van een dia krijgt u de gelegenheid om een foto te publiceren.

Als een foto gepubliceerd is herkent u dat aan het groene driehoekje in de rechter bovenhoek van de dia.

N.B.: Depubliceren werkt op dezelfde manier.

Foto's taggen
Dia 4Dia 004Aan elke foto kunnen een of meerdere labels hangen.
Tags is de term die de component daarvoor gebruikt. Tags zijn belangrijk. Je kunt er meerdere foto's mee groeperen in albums.
Gallery is de term die de component voor een album gebruikt.
Omdat u aan een foto meerdere tags kunt koppelen kunt u een foto dus ook in meerdere galerijen gebruiken. U kunt een foto op een aantal manieren taggen:

 • Selecteer een of meerdere dia's van het dia raam en gebruik de Tags-knop (dia-001).
  U heeft nu twee mogelijkheden om een tag toe te voegen (dia-004): Type in de rubriek Tags uw label of selecteer een reeds bestaande Gallery. De foto's krijgen dan dezelfde tags als die van de betreffende galerij.
 • Ook tijdens het wijzigen van een foto krijgt u de gelegenheid om een foto te taggen.

N.B.: Op dezelfde wijze kunt u tags verwijderen.

Een galerij maken
Dia 005Dia 005Om een of meerdere foto's gegroepeerd (b.v. in een foto-album) weer te geven creëert u een galerij. Gebruik daarvoor de knop Galleries (dia-001).
Vervolgens vult u de rubrieken in (dia-005) en bewaart u via de Save-knop uw galerij.

Een korte toelichting op enkele rubrieken:

 • Name: Geef de galerij een duidelijk leesbare naam (b.v. Optreden 22 mei 2013)
 • Tag: Foto's met deze tag(s) zullen in deze galerij worden gebruikt.
 • Images en Thumbnails:
  Size: Hier vermeld u de breedte en de lengte-maten in pixels van de foto's die in de galerij worden getoond (deze worden desnoods aangemaakt tijdens het opslaan van de galerij). U kunt nu een van de gebruikte methodes voor het aanmaken van de foto selecteren: Keep aspect ratio zorgt er voor dat de lengte en breedte van de foto naar verhouding correct blijven; Force image size maakt een uitsnede van de betreffende foto. Let op: ook bij Thumbnails Size is deze optie van belang!
 • Background color: U kunt de achtergrondkleur instellen die bij het tonen van de thumbnails wordt gebruikt. Van belang bij b.v. Grid-presentaties.
 • Ordering: Foto's in een album kunnen op diverse manieren gesorteerd worden. Ook in een handmatig door u ingestelde volgorde. Dat verzorgt u door de knop Ordering te gebruiken en de kleine foto's in de door u gewenste volgorde te plaatsten. Vergeet niet uw instelling te bewaren door op de knop Apply te drukken.
 • Publish: Ik adviseer u om de betreffende optie naast deze knop te activeren. De knop zelf is bedoeld om fot's die wel al de correcte tag hebben maar nog niet zijn gepubliceerd alsnog te publiceren.
 • Delete: U kunt een complete galerij verwijderen door de galerij te openen en de knop Delete (dia-005) te gebruiken. Indien u tevens de voor de betreffende galerij aangemaakte foto's wilt verwijderen activeert u de checkbox direct naast de delete-knop.

N.B.: Verwijder foto's bij voorkeur zodat u uw serverruimte optimaal blijft gebruiken.

Bewaar de galerij door op de knop Save te drukken.
Op dat moment start RokGallery een taak (job) en maakt van elke foto, die in de galerij zal worden getoond, een extra exemplaar - Rokgallery gebruikt hiervoor de term Slice -  aan in het formaat dat bij de galerij staat ingesteld.

N.B.: Heeft uw nieuwe galerij vrijwel dezelfde instellingen als een reeds bestaande galerij? Selecteer dan eerst die galerij en gebruik vervolgens de knop New-based-on (rechts boven). Daarna wijzigt u de naam en de tag rubriek en bewaart u de nieuwe galerij.

Een galerij wijzigen
U kunt een galerij altijd wijzigen. Wilt u b.v. een ander formaat gebruiken dan wijzigt u die instelling. De slices met het oude formaat zullen worden verwijderd en er worden nieuwe slices aangemaakt.

N.B.: Indien u later wijzigingen aanbrengt in de galerij zullen uw wijzigingen pas op de website zichtbaar worden nadat u deze bewaard hebt via de Save knop.

Foto's lokaliseren via het diaraam
Uw "fototheek" kan uit een groot aantal foto's bestaan. Via de filter knop op uw dia raam kunt u op bepaalde kenmerken zoeken en uw foto's snel terug vinden. Stel daartoe in de drop-down boxen Tags en Contains de door u gewenste opties in. Klik vervolgens op Filter. Vervolgens wordt de gewenste selectie getoond.

N.B.: Desnoods kunt u binnen deze selecte een volgend filter instellen en gebruiken.

Dia's sorteren op het diaraam
U kunt de dia's sorteren door de selectie mogelijkheden van Created at en Descending de gewenste sorteer opties te kiezen en de knop Sort te gebruiken.

Over Jobs
Dia jobsUw component handelt veel zaken via Jobs (taken) af. Zo'n taak kan soms behoorlijk lang duren. Stel u heeft een groot foto-album en u wilt de Size parameters van de galerij die het album samenstelt wijzigen. Op het moment dat u de nieuwe galerij instellingen bewaakt zullen de foto's met het verouderde formaat verwijderd moeten worden en zullen er foto's aangemaakt moeten worden met het nieuwe formaat. Zo'n taak wordt in de achtergrond afgewerkt. U hoeft dus niet op het eindresultaat te wachten. Via de knop Jobs (dia-001) kunt u de status volgen.

N.B.: De verslaglegging van een taak wordt bewaard. Via de knop Jobs kunt u het verslag opnieuw instellen door oude rapportages te verwijderen.

Slices creëren en wijzigen
Dia 6Dia 006Het tweede icoontje van links, in het balkje dat zich onder elke dia bevindt, dient gebruikt te worden om een dia en de daaraan gekoppelde foto te bewerken.
Zodra u deze optie kiest zal de dia zich omdraaien en wordt er onder de omgedraaide dia een groter venster geopend. Hierin bevinden zich links (dia-006) een aantal rubrieken die u kunt vullen terwijl rechts (dia-007) de mogelijkheid wordt geboden slices aan te maken, te bewerken, te verwijderen of te delen. Deze kunnen later bij het tonen van de foto gebruikt worden.
Een korte toelichting:
Title: De naam van uw digitaal bestand is hier reeds ingevuld. Kunt u aanpassen of weghalen.
Slug: Een "alias". Verander deze rubriek bij voorkeur niet. Is voor systeem doeleinden.
Description: Een nader omschrijving / toelichting bij de foto.
Tags: Hier kunt u ook tags aan een foto toevoegen. Type de tag en gebruik de Add-optie om uw tag ted bewaren. Reeds ingevoerde tags treft u onder het invoerveld aan. Deze kunnen via het kruisteken verwijderde worden. De bij de tag behorende slice wordt tevens verwijderd.
Close: U sluit de vensters en keert terug naar het diaraam.
Publish / Unpublish: Ook hier kunt u de foto publiceren of depubliceren.
Delete: Verwijder de oorspronkelijke foto met alle daarvoor aangemaakte slices. Sla de waarschuwing niet ondoordacht in de wind !

Dia 7Dia 007Slices: Zie dia-007
De dia, die op het diaraam wordt getoond - de zogenaamde Admin Thumbnail - is een slice die in beperkte mate aangepast kan worden maar niet separaat verwijderd kan worden. U herkent die slice doordat er een rood vlaggetje met de letter A geprojecteerd wordt.
Onder het slice-venster wordt aangegeven welk formaat in pixels de slice heeft en hoeveel bytes de getoonde slice groot is. Ook wordt vermeld in welke Gallery de slice gebruikt wordt. Tevens is zichtbaar hoeveel slices er van de oorspronkelijk foto zijn aangemaakt. Via de pijltjes kan door de aanwezige set slices gebladerd worden.

Rechts van het venster treft u de volgende knoppen aan:
New: om een nieuwe slice aan te makenEdit: om de getoonde slice te wijzigen

N.B.: De meeste mogelijkheden spreken voor zich. Zij werden reeds eerder in dit artikel behandeld. Enige opvallende extra's:
• U kunt hier een interne of externe koppeling (Link) toevoegen aan de foto. Deze koppeling kan in latere weergaven van de slice er voor zorgen dat, indien op de betreffende slice wordt geklikt, de betreffende koppeling actief wordt.
• U kunt hier een bij de slice behorende Thumbnail instellen.
• U kunt met behulp van het kader icoontje (naast het handje) een deel van de afbeelding selecteren. Het kader kan via de gestippelde randen van het kader aangepast worden. De dimensies van uw selectie verschijn in de rubrieken achter Marquee.
Vergeet niet uw instellingen te bewaren met de knop Save.

Share: om koppelings-informatie te tonen waarmee de slice opgeroepen kan worden. U kunt deze kopiëren en gebruiken.
Delete: om de betreffende slice te verwijderen. Andere slices en de oorspronkelijke foto worden in dit geval ongemoeid gelaten.

Uw originele foto naar uw Pc halen.
Het kan natuurlijk voorkomen dat u uw originele foto uit RokGallery wilt ophalen. Dat gaat betrekkelijk eenvoudige doordat u een slice opent en met de knop New rechts naast de thumbnail de originele foto naar voren haalt. Deze kunt u vervolgens naar uw bureaublad slepen.

Lees ook een van de volgende artikelen:

Inlogformulier