logoEen project van Gert Uphoff.

Wat is globaal de structuur van Joomla?

Frontend; Back-nd, Componenten, Extensies, etc. Nogal verwarrend. Wat is globaal de structuur van Joomla?

Het Content Management Systeem (CMS) Joomla is een CMS dat vanuit een aantal invalshoeken bekeken kan worden. Hierna volgt een gesimplificeerde uitleg. Als u meer wilt weten kunt u op het web veel informatie vinden.

De website bestaat in ieder geval uit een zogenaamd Front-end en een Back-end deel.

De Front-end is dat wat de bezoeker ziet als hij naar de URL (www.uwsitenaam.nl) gaat. Als de bezoeker bovendien over de juiste toegangscodes beschikt is hij in staat "beschermde" delen van de front-end te bezoeken. Die bescherming kent meerdere niveau's: b.v. een voor geregistreerde gebruikers en een speciaal niveau voor bezoekers die ook bepaalde delen van de website kunnen onderhouden. Zij zijn b.v. in staat een nieuw artikel in te brengen of een bestaand artikel te wijzigen.

De back-end wordt bereikt via de URL www.uwsitenaam.nl/administrator. De back-end is uitsluitend toegankelijk voor diegenen die door de webmaster (Joomla gebruikt de classificatie Super Administrator) daartoe zijn geautoriseerd. Afhankelijk van die authorisatie kan men dan bepaalde zaken op de website beïnvloeden.

Joomla is opgebouwd uit een aantal bouwstenen:

De template.

Deze bepaald het uiterlijk van de website. Naast alle typografische eigenschappen verzorg de template ook de indeling van een pagina en de vorm van de menu's. Doordat e.e.a. flexibel kan worden ingesteld kunnen pagina's onderling sterk verschillen. Binnen het project KORENONLINE wordt uitsluitend met templates van Rockettheme gewerkt. De modernste templates gebruiken Gantry-5 als basis en zijn in staat automatisch de lay-out aan te passen als de pagina's op een smartphone of tablet worden opgevraagd (=responsive template).

Versies

De actuele versie van Joomla! is 5. Echter heel veel sites werken nog met versie 3.10 die niet meer onderhouden wordt maar prima functioneert v.w.b. de sites van Korenonline-deelnemers. 

Algemene instellingen.

Deze zijn noodzakelijk om een aantal parameters goed in te stellen. Daarbij gaat het niet alleen om gegevens zoals de naam van uw website, maar ook om gegevens die de werking van uwe site bepalen. De gegevens worden bewaard in een van de belangrijkste bestanden van Joomla: configuration.php

Gebruikers en media beheer

Met deze bouwstenen kunnen gebruikers aangewezen worden die met specifieke rechten de website kunnen benaderen. Mediabeheer stelt u in staat allerlei media geordend te beheeren.

Menu's

Via deze bouwsteen kunt u meerdere menu's aanmaken. Aangemaakte menu's resulteren in een module (zie verder). Een menu-item is in staat een grote verscheidenheid van functies aan te sturen.

Artikelen

Artikelen kunt u al dan niet gestructureerd aanmaken en op de website presenteren. Structuur brengt u aan doordat u  Categoriën kunt aanleggen. De presentatie van artikelen kent een groot aantal mogelijkheden (via parameters) die u zeker goed dient te bestuderen. Elke categorie kunt u weer onderverdelen in een of meerdere categorieën.

Componenten

Componenten zijn zeer belangrijke bouwstenen die belangrijke functies binnen Joomla verzorgen. Joomla bevat standaard een uitgebreid aantal componenten, maar er zijn zeer veel componenten, al dan niet tegen betaling, verkrijgbaar *.

Extensies: Plug-ins en Modules

Deze bouwstenen zijn ook van groot belang. Zij ondersteunen u bij het samenstellen van uw webpagina's *. Plug-ins zijn relatief kleine programma's die voor het systeem van belang zijn. Zo zorgen de Search-plug-ins er voor dat uw zoekfunctie in staat is alle delen van de website te doorzoeken. De Content-plug-ins zult u het meest tegen komen. U roept ze op in uw artikelen. Ze zijn herkenbaar aan de accolade-parameters.
Modules kunt u maken of aanschaffen *. Zij stellen u in staat om - pagina afhankelijk - informatie te presenteren. Modules hebben een een tweetal eigenschappen die de beginnende Joomla bouwer meestal niet voldoende uitbuit: u kunt zelf modules maken en u kunt elke module dupliceren en het duplicaat, meestal na aanpassing van de module - weer gebruiken op een deel van uw website. En nogmaals: menu's die u bouwt resulteren ook in een module.

* U installeert deze via de back-end. Sommige componenten hebben een eigen installatie methode.
De enorme hoeveelheid van extensies vindt u via de website van Joomla.

Bezint eer gij begint: wees terughoudend. Er zit veel kaf onder het koren. Raadpleeg uw projectcoördinator.
Hij heeft zeer veel ervaring met het selecteren van verstandige uitbreidingen voor uw website.

Inlogformulier