logoEen project van Gert Uphoff.

Hoe dien ik met de AvG wet om te gaan ? (Tips per 11-02-2019)

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van persoonsgegevens.

Op 25 mei 2018 werd, na een overgangsperiode van 2 jaar, de AvG wet van kracht. De wet heeft ook voor uw koor de nodige gevolgen.
Deze regelhulp kan u goed op weg wijzen.
Voor het samenstellen van een privacy-verklaring kunt u b.v. gebruik maken van het hulpmiddel op de site van veilig internetten.

Enige tips die u zou kunnen gebruiken bij de verdere uitwerking:

JOOMLA:

  • De ontwikkelaars van Joomla! spelen nu ook in op de nieuwe wetgeving. De huidige versies bevatten de nodige opties.
  • Lees ook eens deze informatie.

COMBELL:

Ook met uw hosting-provider dient u sluitende afspraken te hebben. 

KORENONLINE:
Korenonline is geen verwerker in de zin van de AvG wetgeving. U hebt n.l. een abonnement op een ondersteuning per e-mail. Zie ook de privacyverklaring.

ALS U NIEUWSBRIEVEN VERSPREIDT
De extensie AcyMailing voldoet, bij correct gebruik, aan de wetgeving. Van belang is dat u de mogelijkheid van aan- en afmelden correct hanteert. Zo is het verplicht dat u in elke nieuwsbrief de optie meegeeft om zonder uw tussenkomst te kunnen afmelden. Zo'n koppeling staat meestal onderaan de nieuwsbrief.

ALS U GEBRUIKMAAKT VAN DE LEDENADMINISTRATIE
In de handleiding treft u een opsomming aan van de mogelijke rubrieken. Welke u daadwerkelijk gebruikt kunt u dus verwerken in uw verklaring.

Wat echter zeker dient te gebeuren: de autorisatie van degenen die inzage hebben zo beperkt mogelijk te houden. In de handleiding staat gedetailleerd beschreven hoe u dit kunt doen. Het uitdelen van autorisaties dient onder verantwoording van het bestuur te gebeuren. Zorg voor goede gebruikersnamen en wachtwoorden.

De huidige versie biedt de mogelijkheid om van een relatie aan te geven dat het e-mailadres niet op de website getoond mag worden. Het script op uw website dient in dat geval wel aangepast te worden. Een dergelijke optie is er ook voor het tonen van pasfoto's in het "smoelenboek".
Ook is de pagina met specifieke gegevens van een relatie afdrukbaar. Dat geldt ook voor de detail gegevens van een lid. 

Inlogformulier