KNZV-Limburg-logo-headerProject KORENONLINE

Hoe kan ik het beste met Dropfiles werken?

Dropfiles is een prima extensie om allerlei bestanden op te slaan en downloadbaar te maken. Er verschijnen regelmatig nieuwe versies met soms ook nieuwe mogelijkheden. Onderstaande waarschuwing kunt u bij het updaten overigens in de wind slaan: het correcte account is ingesteld.

Dropfiles waarschuwing

 

Dropfile opties


N.B.:
De huidige versie is 4.x en bevat interessante extra mogelijkheden:

 • Kopiëren van bestanden naar mappen en dupliceren is mogelijk
 • Indien u dit bij de Opties van Dropfiles hebt geactiveerd is het mogelijk een map of bestand dextra te beveiligen
 • Een eenvoudige editor kan behulpzaam zijn bij het opmaken van tekst (ook eerst bij opties activeren)
 • Koppelingen naar Google Drive en Dropbox zijn mogelijk.

Bestandsnamen worden genormaliseerd doordat punten en spaties worden verwijderd. Maak bestandsnamen eenvoudig en kort.
Je kunt n.l. (het beste via de back-end) aan elk bestand een Omschrijving meegeven desnoods met toelichting. Dat doe je tijdens het laden van de bestanden in Dropfiles.
Daarnaast is Dropfiles in staat versies bij te houden en samen te werken met o.a. Google drive (15 Gb gratis opslagruimte). Juist voor grote bestanden een prima oplossing. Laad grote bestanden wel rechtstreeks en niet via uw back-end. Voor het instellen van een Googleaccount en koppeling naar Dropfiles kunt u tegen een kleine vergoeding (€ 10) de projectleider Korenonline inschakelen.

Wat minder duidelijk in de handleiding staat is hoe je een categorie (= map) aanmaakt:

Een categorie aanmaken

Ga naar Componenten —> Dropfiles

 • Klik op Nieuwe categorie (Een pijltje rechts naast de tekst Nieuwe categorie? Kies desnoods voor Google Drive of Dropbox indien door via het pijltje een keuze te maken.)
 • Er wordt een nieuwe map aangemaakt
 • In de balk is het icoontje rechts bedoeld om een naam aan de map te kunnen geven
 • Nu moet je de map nog naar de juiste plaats schuiven. Dat doe je door in via gearceerde symbool (muis ingedrukt houden) naar boven, onderen, rechts of links te schuiven.
 • Is de categorie dus een categorie "binnen" een reeds aanwezige? Versleep de balk naar de juiste plaats.
  Zo niet: kies rechts bij Parameters een van de thema's die je kunt gebruiken om de map op de site te tonen en het toegangsniveau van gebruikers b.v. geregistreerd en klik op Bewaar (rechts onderaan).

Je hebt dus de mogelijkheid om met de component Dropfiles mappen / mappen binnen mappen en bestanden aan te leggen. Daardoor kun je vrij gemakkelijk een artikel maken om een of meerdere mappen te tonen. Onder aan het invoervak van de JCE Editor zit een button waarmee je mappen en/of bestanden van Dropfiles in een artikel in kunt voegen.

Bezoekers kunnen de mappen terug vinden / openen via:

 • een artikel
 • een menu-item om bestanden te zoeken (warm aanbevolen !)
 • een module om bestanden te zoeken.

Laden van bestanden doe je dus via de component (back-end!) Dropfiles. Slepen van bestanden gaat het snelste.

N.B.: Er valt binnenkort veel meer over te lezen in de demo website die na de zomer afgebouwd is.

dropfiles mappen

Inlogformulier